May 16, 2015

Lao Fashion Week 2015 Call For Designers


Message from Lao Fashion Week Facebook post:

Lao Fashion Week 2015 (September 7 - 11, 2015): Calling for all designers! To register your brand and company to participate in the main stage fashion shows and fashion exhibition, please contact info@laofashionweek.com for all inquiries. ລາວແຟຊັ້ນວີກ 2015 (ວັນທີ 7-11 ກັນຍາ 2015): ປະກາດເຖິງບັນດານັກອອກແບບ! ສົນໃຈລົງຖະບຽນໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ ຫລື ຮ້ານຂອງທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງໃນງານແຟຊັ້ນໂຊ ແລະ ງານວາງສະແດງອາພອນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ info@laofashionweek.com

Link:  https://www.facebook.com/LaoFashionWeek

No comments:

Post a Comment